Художня освіченість в аспекті формування духовно-культурних цінностей освіти студентської молоді

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
У статті надається характеристика художньої освіченості в аспекті формування духовно-культурних цінностей студентської молоді. Особлива увага прикута до практичного аспекту введення елементів художньої освіченості у практику викладання навчальних дисциплін педагогічного циклу (на прикладі аналізу досвіду викладання декількох спецкурсів). Наведено характеристику найбільш значимих наукових конференцій, самітів та семінарів, які націлені на формування духовності, культури і художньої освіченості студентської молоді. Увага приділена характеристиці поглядів на значущість художньої освіти для розвитку культурної особистості як Людини Епохи Культури сучасного канадського ученого-культуролога Д. Пола Шафера, який на прикладі власного досвіду знайомства із художньої освітою доводить її роль і значущість для формування особистості. Стаття містить яскраві приклади творів мистецтва (музичних, літературних творів, живопису тощо), які у своїй взаємодії вдало використовуються сучасними вченими під час викладання педагогічних дисциплін для формування художньої освіченості студентської молоді і формування у неї духовно-культурних цінностей освіти. У статті доведено, що включення елементів художньої освіти у навчальний процес стимулює розвиток навичок, які є необхідними сучасній молоді, а саме: багаторівневого вирішення проблем, критичного мислення, креативності, творчості, емоційного інтелекту, гнучкості розуму і свідомості, активної взаємодії з іншими, емоційно-інтелектуальної письменності, пізнання «зсередини» або так званого «внутрішнього слухання», саморефлексії тощо.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Безугла М. В. Художня освіченість в аспекті формування духовно-культурних цінностей освіти студентської молоді / М. В. Безугла // Духовність особистості : методологія, теорія і практика : зб. наук. праць за матеріалами X Міжнар. наук.-практ. конф. «Духовно-культурне виховання особистості в умовах входження людства в Епоху Культури» в рамках міжнародного проекту Д. Пола Шафера «Епоха Культури» (30 травня 2019 року, м. Київ); Ч. ІІ. – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. – Вип. 3 (90). – C. 6-19.