Методичні вказівки до виконання контрольних робот з дисципліни «Криміналістична віктимологія» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр», за освітньою програмою (спеціальністю) 081 «ПРАВО» заочної форм навчання

No Thumbnail Available

Date

2024

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

СНУ ім. В. Даля

Abstract

Description

Keywords

Citation

Методичні вказівки до виконання контрольних робот з дисципліни «Криміналістична віктимологія» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр», за освітньою програмою (спеціальністю) 081 «ПРАВО» заочної форм навчання / укладачі : Татаренко Г. В., Мезеря О. А. – Київ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2024. – 31 с.