Соціальний капітал : теоретичні засади та стратегії трансформації

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
У монографії «Соціальний капітал: теоретичні засади та стратегії трансформації» розглядаються теоретико-методологічні основи соціального капіталу, підходи до моделювання стратегій його трансформації в контексті соціально-економічного розвитку. Проаналізовано історичну ґенезу концепції соціального капіталу, сучасні підходи до вивчення та базові складові цього виду капіталу. Визначено стратегічну роль соціального капіталу в економічному та соціальному розвитку, його вплив на сучасні трансформації в Україні. Висвітлено сучасний китайський досвід використання соціального капіталу як важеля соціально-економічного розвитку. Значної уваги приділено обґрунтуванню концептуально-методологічних засад формування стратегій трансформації соціального капіталу, розробленню механізмів збільшення вартості та визначення прогнозної віддачі інвестицій у цей вид капіталу. На цій основі побудовано модель та окреслено стратегічні напрями трансформації соціального капіталу в Україні. Написання монографії інспіроване емпіричними спостереженнями, досвідом автора, набутим під час професійної діяльності в соціальній та економічній сферах, і є результатом досліджень, проведених ним протягом багатьох років. Монографія розрахована на економістів, соціологів, науковців, викладачів, студентів, всіх тих, хто цікавиться тематикою соціального капіталу та буде корисною для широкого кола читачів.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Шаповалова Т. В. Соціальний капітал : теоретичні засади та стратегії трансформації : монографія / Т. В. Шаповалова. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – 360 с.
Зібрання