Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Моделювання електромеханічних систем» Частина І (для здобувачів вищої освіти спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Опис
Методичні вказівки призначені для здобувачів вищої освіти спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» та можуть бути корисними для здобувачів вищої освіти інших інженерних спеціальностей. Методичні вказівки містять рекомендації для виконання лабораторних робіт з дисципліни Моделювання електромеханічних систем з використанням пакету MATLAB (Simulink, Control System Toolbox, SimPowerSistem) за наступними темами: «Знайомство з режимом "прямих обчислень" пакета прикладних програм MATLAB», «Засоби програмування системи MATLAB», «Знайомство з графічними можливостями пакета прикладних програм MATLAB».
Ключові слова
Бібліографічний опис
Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Моделювання електромеханічних систем» Частина І (для здобувачів вищої освіти спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка») [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. : Є. С. Руднєв, Ю. А. Романченко. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2023. – 55 с.