Технічні специфікації інтероперабельності у різних видах транспорту. Частина 1. Інтероперабельність залізниць

Abstract

У навчальному посібнику здійснено аналіз історії розвитку залізниць розвинених країн світу. Виконано огляд історії залізниць України. Особливу увагу приділено технічним специфікаціям інтероперабельності (TSI). Показана історія створення TSI, актуальність їх впровадження та важливість TSI для експлуатаційної сумісності залізниць Європи. Представлені особливості розвитку континентальних залізничних мереж, розглянуті основні характеристики великих залізничних об’єднань. Показано, як на Європейському континенті в різних країнах створювали залізничні мережі. Для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальностями 273 «Залізничний транспорт. Інтероперабельність і безпека на транспорті» та 275 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)». Може бути корисно викладачам та аспірантам відповідного напрямку.

Description

Keywords

Citation

Технічні специфікації інтероперабельності у різних видах транспорту. Частина 1. Інтероперабельність залізниць : навч. посіб. / [уклад. : Н. Б. Чернецька-Білецька, Г. І. Нестеренко, С. І. Бібік, М. І. Музикін, Є. В. Михайлов, С. О. Семенов]. — Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. — 96 с. Табл. 8. Іл. 22. Бібліогр. 32 назв. DOI: https://doi.org/10.33216/TutorialSNU(978-617-11-0169-2)-2020-96