Удосконалення підходів до оцінювання економічної стійкості промислових підприємств.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2019
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
У статті проведено аналіз підходів вітчизняних та закордонних вчених до визначення поняття економічної стійкості, обґрунтовано необхідність оцінювання економічної стійкості промислових підприємств; розглянуто наявні підходи до оцінювання економічної стійкості промислових підприємств, визначено їхні недоліки. Розроблено систему коефіцієнтів як обґрунтовану базу оцінювання економічної стійкості і перспектив промислового підприємства (розрахунок показників рентабельності, ефективності, потенціального зростання, самофінансування), розглянуто їхні позитивні сторони та недоліки. Визначено етапи проведення аналізу економічної стійкості: встановлення цілей та засобів їх досягнення, дослідження активів з погляду економічної рентабельності, з одного боку, і результату господарської діяльності – з іншого; аналіз фінансових показників із погляду ефекту важеля та результату фінансової діяльності; синтез результатів аналізу та розроблення висновків щодо досягнення потенційних можливостей підприємства та ступеня стійкості підприємства. Запропоновано включення до оцінки економічної стійкості промислового підприємства інноваційного складника.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Клюс, Ю. І. (2019). Удосконалення підходів до оцінювання економічної стійкості промислових підприємств. Бізнес-навігатор, № 5-1 (54), 123-127.