Методичні вказівки до виконання контрольних робот з дисципліни «Право Європейського союзу та міжнародний захист прав людини» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр», за освітньою програмою (спеціальністю) 081 «ПРАВО» заочної форм навчання

Abstract

Description

Keywords

Citation

Методичні вказівки до виконання контрольних робот з дисципліни «Право Європейського союзу та міжнародний захист прав людини» для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «бакалавр», за освітньою програмою (спеціальністю) 081 «ПРАВО» заочної форм навчання / уклад. : Татаренко Г. В., Мезеря О. А. – Київ : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2024. – 76 с.