Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Практика усного таписемного мовлення з основної іноземної мови» (для здобувачів вищої освітиспеціальності 035 «Філологія»)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Опис
Приведені методичні матеріали можуть бути використані студентами для підготовки до практичних занять в рамках курсу «Практика усного та писемного мовлення з основної іноземної мови». Дані методичні вказівки призначені для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 035 «Філологія» за спеціалізацією 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська».
Ключові слова
Бібліографічний опис
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Практика усного таписемного мовлення з основної іноземної мови» (для здобувачів вищої освітиспеціальності 035 «Філологія») [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. К. М. Ігошев. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2023. – 33 с.