Наукові вісті Далівського університету

Permanent URI for this community

ISSN 2222-3428
Електронне наукове фахове видання
Рік заснування: 2010
Спеціальності :
073 – менеджмент, 122 – комп’ютерні науки, 131 – прикладна механіка, 132 – матеріалознавство, 133 – галузеве машинобудування, 161 –  хімічні технології та інженерія, 273 – залізничний транспорт.
Офіційний сайт: http://nvdu.snu.edu.ua

Browse