Теоретичні і прикладні проблеми психології та соціальної роботи

Permanent URI for this community

До № 2(55) 2021 р. збірник мав назву "Теоретичні і прикладні проблеми психології".

Збірник включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») за спеціальністю 053 Психологія (з 2020 р.).

  • ISSN: 2219-2654(print) ISSN: 2706-8730(online)

  • Періодичність видання – три рази на рік. Видання є багатомним.

  • Мови видання: українська та англійська.

  • Збірник має наступний DOI: https://doi.org/10.33216/2219-2654

Офіційний сайт журналу: http://tpppjournal.com.ua/index.html

Збірник включено до друкованих періодичних видань у Категорію "В" Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України № 409 від 17.03.2020 р.).
У науковому виданні можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата психологічних наук (доктора філософії, доктора наук з психології). Наказ МОН України від 29.06.2021 № 735

Збірник наукових праць «Теоретичні і прикладні проблеми психології» Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України (ISSN 2219-2654) включено до Переліку наукових фахових видань України в галузі «Психологічні науки» (наказ МОН України № 1604 від 22.12.2016 р.), в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з психології.

Статті збірника підлягають обовʼязковому зовнішньому та внутрішньому рецензуванню редколегією.

Browse