Монографії (КХІЕ)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 1 of 1
  • Item
    Технологія зв’язаного нітрогену. Синтез і відновлення оксиду динітрогену
    (СНУ ім. В. Даля, 2019) Созонтов, В. Г.; Гринь, Г. І.; Близнюк, О. М.; Кошовець, М. В.; Казаков, В. В.; Савенков, А. С.; Кравченко, І. В.; Суворін, О. В.; Зубцов, Є. І.; Ожередова, М. А.; Азаров, М. І.; Масалітіна, Н. Ю.; Москалик, В. М.
    У монографії викладені фізико-хімічні властивості оксиду динітрогену, узагальнено теоретичні та експериментальні дослідження, спрямовані на розробку і створення технологічних процесів отримання і відновлення N2O в хімічних виробництвах, наведено способи його отримання і ліквідації. Книга може бути корисна для наукових співробітників, працівників підприємств і установ, студентів та аспірантів вищих навчальних закладів, що займаються проблемами технологій неорганічних речовин та екології.