Технологія зв’язаного нітрогену. Синтез і відновлення оксиду динітрогену

Анотація
У монографії викладені фізико-хімічні властивості оксиду динітрогену, узагальнено теоретичні та експериментальні дослідження, спрямовані на розробку і створення технологічних процесів отримання і відновлення N2O в хімічних виробництвах, наведено способи його отримання і ліквідації. Книга може бути корисна для наукових співробітників, працівників підприємств і установ, студентів та аспірантів вищих навчальних закладів, що займаються проблемами технологій неорганічних речовин та екології.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Технологія зв’язаного нітрогену. Синтез і відновлення оксиду динітрогену : монографія / авт. кол. ; під ред. В. Г. Созонтова. – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. – 252 с. : 55 рис., 101 табл., 269 бібліогр. назв. DOI: https://doi.org/10.33216/MonographSNU(978-617-11-0146-3)-2019-252