Методичні вказівки до контрольних завдань здисципліни «Спеціалізований рухомий склад автотранспорту» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 274 "Автомобільний транспорт")

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Опис
Методичні вказівки розроблені на основі програми вивчення дисципліни «Спеціалізований рухомий склад автотранспорту» і покликані допомогти студентам навчитися визначати і аналізувати техніко-економічні показники роботи автотранспортних засобів, розробляти плани по експлуатації, ремонту та технічномуобслуговуваннюспеціалізованогорухомого складу. Методичні матеріали розраховані на студентів вищих навчальних закладів.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Методичні вказівки до контрольних завдань здисципліни «Спеціалізований рухомий склад автотранспорту» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 274 "Автомобільний транспорт") [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. Є. В. Полупан, С. І. Шевченко. – Електронні текстові дані. – Сєверодонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2022. -16 с.