Психологічні основи віктимології

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Опис
У навчально-методичному посібнику представлені основні теми з вивчення навчальної дисципліни «Основи віктимології». На підставі закордонної та вітчизняної наукової літератури, у якій розглядаються сучасні проблеми віктимології, автором здійснена спроба узагальнення знання щодо віктимних проявів індивідів, психологічного портретування жертв і профілактики віктимогенної уразливості особистості. Опанування навчального матеріалу передбачає формування у читачів віктимологічної компетентності та підвищення порогу власної віктимогенної уразливості. Для здобувачів вищої освіти, психологів, соціологів, кримінологів, вихователів і всім тим, хто цікавиться проблемами віктимології, питаннями діагностики та попередження віктимних проявів особистості, надання допомоги жертвам злочинів, соціальних, природніх і техногенних катастроф.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Психологічні основи віктимології : навч.-метод. посіб. / уклад. С. О. Гарькавець. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2023. –170 с.