Навчально-методичні матеріали (КПтаС)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 10 of 10
 • Item
  Спілкування в педагогічному процесі
  (ТОВ «Видавничий дім “Бук-Друк”», 2021-09-10) Гарькавець, С. О.; Волченко, Л. П.
  У навчальному посібнику, що ґрунтується на вивченні сучасної зарубіжної та вітчизняної наукової літератури з проблеми спілкування, здійснена спроба узагальнення знання щодо форм комунікації, які розповсюджені в педагогічному процесі. Надаються практичні рекомендації з вирішення проблем, що виникають у процесі спілкування педагогічних працівників, запропоновані методи та техніки, спрямовані на формування комунікативної компетентності сучасного педагога. Для керівників шкіл, учителів, психологів, вихователів, здобувачів вищої освіти та всіх, хто цікавиться проблемами спілкування у педагогічних системах, побудови ефективних комунікаційних взаємовідносин між суб’єктами навчального процесу.
 • Item
  Конфлікти в освітньому середовищі : діагностика та практика вирішення
  (Харків: «Друкарня Мадрид», 2020-06-25) Гарькавець, С. О.; Волченко, Л. П.
  У навчально-методичному посібнику, що ґрунтується на вивченні сучасної зарубіжної та вітчизняної наукової літератури з проблеми конфліктів, здійснена спроба узагальнення знання щодо конфліктів, які виникають в освітньому середовищі. Надаються практичні рекомендації з вирішення педагогічних конфліктів, запропоновані методи та техніки, спрямовані на формування конфліктологічної компетентності сучасного педагога. Для керівників шкіл, учителів, психологів, вихователів, студентів гуманітарних факультетів і всіх, хто цікавиться проблемою педагогічних конфліктів, питаннями їхньої діагностики, управління, попередження та вирішення.
 • Item
  Конфлікти в освітньому середовищі : діагностика та практика вирішення
  (Друкарня Мадрид, 2020-06-25) Гарькавець, С. О.; Волченко, Л. П.
  У навчально-методичному посібнику, що ґрунтується на вивченні сучасної зарубіжної та вітчизняної наукової літератури з проблеми конфліктів, здійснена спроба узагальнення знання щодо конфліктів, які виникають в освітньому середовищі. Надаються практичні рекомендації з вирішення педагогічних конфліктів, запропоновані методи та техніки, спрямовані на формування конфліктологічної компетентності сучасного педагога. Для керівників шкіл, учителів, психологів, вихователів, студентів гуманітарних факультетів і всіх, хто цікавиться проблемою педагогічних конфліктів, питаннями їхньої діагностики, управління, попередження та вирішення.
 • Item
  Юридична психологія
  (СНУ ім. В. Даля, 2021-02) Гарькавець, С. О.
  Словник-довідник налічує понад 500 понять та термінів, що складають тезаурус сучасної юридичної психології, а також інформацію про найбільш відомих закордонних і вітчизняних дослідників в галузі юридичної психології. Словник укладений на основі всебічного вивчення сучасної наукової літератури з юридичної психології та її галузевих напрямків. Загалом словник-довідник надає наукове уявлення про теоретико-методологічні засади юридичної психології як науки та її категорійно-понятійний апарат. Для психологів, кримінологів, соціологів та інших фахівців, які вивчають та досліджують різні аспекти юридичної психології, а також для викладачів, аспірантів і здобувачів вищої освіти та всім тим, хто цікавиться питаннями юридико-психологічного характеру.
 • Item
  Спілкування в педагогічному процесі
  (Видавничий дім “Бук-Друк”, 2021-09-10) Гарькавець, С. О.; Волченко, Л. П.
  У навчальному посібнику, що ґрунтується на вивченні сучасної зарубіжної та вітчизняної наукової літератури з проблеми спілкування, здійснена спроба узагальнення знання щодо форм комунікації, які розповсюджені в педагогічному процесі. Надаються практичні рекомендації з вирішення проблем, що виникають у процесі спілкування педагогічних працівників, запропоновані методи та техніки, спрямовані на формування комунікативної компетентності сучасного педагога. Для керівників шкіл, учителів, психологів, вихователів, здобувачів вищої освіти та всіх, хто цікавиться проблемами спілкування у педагогічних системах, побудови ефективних комунікаційних взаємовідносин між суб’єктами навчального процесу.
 • Item
  Конфлікти в освітньому середовищі: діагностика та практика вирішення
  (Харків: «Друкарня Мадрид», 2020-06-25) Гарькавець, С. О.; Волченко, Л. П.
  У навчально-методичному посібнику, що ґрунтується на вивченні сучасної зарубіжної та вітчизняної наукової літератури з проблеми конфліктів, здійснена спроба узагальнення знання щодо конфліктів, які виникають в освітньому середовищі. Надаються практичні рекомендації з вирішення педагогічних конфліктів, запропоновані методи та техніки, спрямовані на формування конфліктологічної компетентності сучасного педагога. Для керівників шкіл, учителів, психологів, вихователів, студентів гуманітарних факультетів і всіх, хто цікавиться проблемою педагогічних конфліктів, питаннями їхньої діагностики, управління, попередження та вирішення.
 • Item
  Спілкування в педагогічному процесі
  (Житомир: ТОВ «Видавничий дім “Бук-Друк”», 2021-09-10) Гарькавець, С. О.; Волченко, Л. П.
  У навчальному посібнику, що ґрунтується на вивченні сучасної зарубіжної та вітчизняної наукової літератури з проблеми спілкування, здійснена спроба узагальнення знання щодо форм комунікації, які розповсюджені в педагогічному процесі. Надаються практичні рекомендації з вирішення проблем, що виникають у процесі спілкування педагогічних працівників, запропоновані методи та техніки, спрямовані на формування комунікативної компетентності сучасного педагога. Для керівників шкіл, учителів, психологів, вихователів, здобувачів вищої освіти та всіх, хто цікавиться проблемами спілкування у педагогічних системах, побудови ефективних комунікаційних взаємовідносин між суб’єктами навчального процесу.
 • Item
  Соціальні конфлікти
  (СНУ ім. В. Даля, 2020) Гарькавець, С. О.
 • Item
  Психологічні основи віктимології
  (СНУ ім. В. Даля, 2023) Гарькавець, С. О.