Інтероперабельність українських залізниць і проблеми подолання системних стиків рейкової колії

Abstract

У навчальному посібнику розглянуті основні питання інтероперабельності залізниць. Розглянуто технічні регламенти залізничного транспорту, а саме особливості надання послуг перевезення пасажирів та вантажів залізничним транспортом, безпеці його інфраструктури та безпеки рухомого складу. Приділено увагу сучасним технологіям подолання системних стиків залізниць різної ширини колії при здійсненні залізничних перевезень. Для студентів усіх форм навчання спеціальностей 273 «Залізничний транспорт. Інтероперабельність і безпека на транспорті» та 275 «Транспортні технології ( на залізничному транспорті)». Може бути корисно викладачам та аспірантам відповідного напрямку.

Description

Keywords

Citation

Інтероперабельність українських залізниць і проблеми подолання системних стиків рейкової колії : навч. посіб. / уклад. : Н. Б.Чернецька-Білецька, Г. І. Нестеренко, Є. В.Михайлов та ін. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 110 с. : табл. 3. іл. 33, бібліогр. 45 назв. DOI : https://doi.org/10.33216/TutorialSNU(978-617-11-0161-6)-2020-110