Політичні еліти та лідерство

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Навчальний посібник покликаний надати студентам базові знання стосовно сутності і типології політичних еліт, політичного класу та лідерства, різноманіття підходів до тлумачення цих понять, закономірностей зміни і циркуляції еліт, основних джерел та етапів елітотворення та лідеротворення. Видання дозволяє сформувати чітке уявлення щодо генези і характеру українського політикуму, навчити молодь застосовувати набуті знання на практиці. Для студентів спеціальності «Політологія», наукових працівників, викладачів, аспірантів, державних службовців і посадовців органів місцевого самоврядування.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Балацька О. Б. Політичні еліти та лідерство : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. Б. Балацька ; під. ред. Л. І. Павлової. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 136 с. : бібліогр. 129 назв.