Навчально-методичні матеріали (КПтаКС)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 2 of 2
 • Item
  Філософія техніки
  (СНУ ім. В. Даля, 2020) Леонтьєва, В. М.; Сілютіна, І. М.
  У навчальному посібнику розглянуто історію формування філософії техніки, сформульовано низку базових визначень, що складають понятийно-категоріальний апарат дисципліни; розкрито зв’язок техніки та технологій з різними видами культурної діяльності (мистецтвом, політикою, освітою тощо); показано значущість філософії техніки у сучасному гуманітарному знанні (зокрема культурологічному) та системі освіти. Для здобувачів вищої освіти всіх форм навчання спеціальності 033 «Філософія» освітнього ступеня бакалавр.
 • Item
  Політичні еліти та лідерство
  (СНУ ім. В. Даля, 2022) Балацька, О. Б.
  Навчальний посібник покликаний надати студентам базові знання стосовно сутності і типології політичних еліт, політичного класу та лідерства, різноманіття підходів до тлумачення цих понять, закономірностей зміни і циркуляції еліт, основних джерел та етапів елітотворення та лідеротворення. Видання дозволяє сформувати чітке уявлення щодо генези і характеру українського політикуму, навчити молодь застосовувати набуті знання на практиці. Для студентів спеціальності «Політологія», наукових працівників, викладачів, аспірантів, державних службовців і посадовців органів місцевого самоврядування.