Навчально-методичні матеріали (КФКІД)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 1 з 1
  • Документ
    Філософія техніки
    (СНУ ім. В. Даля, 2020) Леонтьєва, В. М.; Сілютіна, І. М.
    У навчальному посібнику розглянуто історію формування філософії техніки, сформульовано низку базових визначень, що складають понятийно-категоріальний апарат дисципліни; розкрито зв’язок техніки та технологій з різними видами культурної діяльності (мистецтвом, політикою, освітою тощо); показано значущість філософії техніки у сучасному гуманітарному знанні (зокрема культурологічному) та системі освіти. Для здобувачів вищої освіти всіх форм навчання спеціальності 033 «Філософія» освітнього ступеня бакалавр.