Філософія техніки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
У навчальному посібнику розглянуто історію формування філософії техніки, сформульовано низку базових визначень, що складають понятийно-категоріальний апарат дисципліни; розкрито зв’язок техніки та технологій з різними видами культурної діяльності (мистецтвом, політикою, освітою тощо); показано значущість філософії техніки у сучасному гуманітарному знанні (зокрема культурологічному) та системі освіти. Для здобувачів вищої освіти всіх форм навчання спеціальності 033 «Філософія» освітнього ступеня бакалавр.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Леонтьєва В. М. Філософія техніки : навч. посіб. / В. М. Леонтьєва, І. М. Сілютіна. – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 135 с.: бібліогр. 94 назви.