Методичні вказівки до написання контрольної роботи з дисципліни «Усна народна творчість» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 014 «Середня освіта (українська мова і література)» заочної форми навчання)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Опис
Подано методичні рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з дисципліни «Усна народна творчість» для здобувачів вищої освіти спеціальності 014 «Середня освіта (українська мова і література)» заочної форми навчання. Наведено методичні рекомендації до виконання контрольної роботи, подано перелік тем контрольних робіт за варіантами. Сформульовано загальні вимоги до написання, оформлення й оцінювання контрольної роботи.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Методичні вказівки до написання контрольної роботи з дисципліни «Усна народна творчість» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 014 «Середня освіта (українська мова і література)» заочної форми навчання) [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. О. Л. Кравченко. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2023. – 26 с.