Теоретичні основи створення системи автоматизованого управління ризиком для об’єктів машинобудування підвищеної небезпеки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2016
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Анотація
В монографії викладено основні поняття управління ризиками при експлуатації технічних систем та моделі для побудування автоматизованої системи управління ризиками, на основі реалізації комплексу узгоджених заходів щодо забезпечення прийнятного рівня ризику, а також оцінки стійкості деградаційних процесів в елементах об’єктів машинобудування підвищеної небезпеки. Монографія може бути корисною широкому колу науковців та фахівців, які працюють з ТС і діяльність яких пов’язана з визначенням їх предруйнівного стану та прийняттям рішення про продовження, або припинення експлуатації об’єктів машинобудування підвищеної небезпеки.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Марченко Д. М. Теоретичні основи створення системи автоматизованого управління ризиком для об’єктів машинобудування підвищеної небезпеки : монографія / Д. М. Марченко, А. Б. Жидков. – Сєвєродонецьк : Вид- во СНУ ім. В. Даля, 2016. – 176 с.