Методичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу «Цивільне та сімейне право» для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання (перший (бакалаврський) рівень галузь знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право»)

No Thumbnail Available

Date

2024

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

СНУ ім. В. Даля

Abstract

Description

Keywords

Citation

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу «Цивільне та сімейне право» для здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання (перший (бакалаврський) рівень галузь знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право») / уклад. : Г. А. Капліна, В. І. Жолудєва, Л. М. Загоруй. Київ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2024. 27 с.