Конспект лекцій з дисципліни «Методологія проведення та оформлення результатів наукових досліджень у сфері права» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня доктор філософії / Doctor Philosophy (PhD) спеціальності 081 «Право»

Abstract

Description

Keywords

Citation

Конспект лекцій з дисципліни «Методологія проведення та оформлення результатів наукових досліджень у сфері права» для здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня доктор філософії / Doctor Philosophy (PhD) спеціальності 081 «Право» [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. : Б. Розовський, Г. Татаренко, Л. Котова, О. Арсентьєва. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2022. – 109 с.