Пробація як інструмент виправлення осіб

Abstract

Питанню застосування покарань, не пов'язаних з ізоляцією засудженого від суспільства, у тому числі пробації, приділяється особлива увага у всьому світі. Інститут пробації має довгострокову історію становлення та розвитку в різних країнах світу та на цей час вже став невід'ємною частиною держави і соціуму, який виступає необхідним інструментом для здійснення контролю, нагляду, реабілітації та соціалізації правопорушників, сприяє реінтеграції правопорушника в суспільство. Разом з тим, інститут пробації є важливим фактором в запобіганні рецидиву та мінімізує витрати для держави, необхідні для утримання осіб в пенітенціарних установах. У порівнянні із зарубіжними країнами, дляУкраїни інститут пробації є відносно новим явищем, якому сприяли світовий та європейський досвід і стандарти, основою яких є розвиток використання санкцій та заходів, виконання яких не пов'язане з позбавленням волі, метою яких є забезпечення принципу гуманізму як невід’ємної складової нової кримінально-виконавчої політики держави.

Description

Keywords

Citation

Івчук Ю. Ю. Пробація як інструмент виправлення осіб / Івчук Ю. Ю., Івчук М. Ю., Нікітіна О. В. // Актуальні проблеми права : теорія і практика. – 2020. – No2(40). – С. 11 – 19.