Актуальні проблеми права: теорія і практика № 40

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 2 з 2
 • Документ
  Карному кодексу слід надати нагадування-епіграф : «багато розстріляних було посмертно реабілітовано!»
  (СНУ ім. В. Даля, 2020) Розовський, Б. Г.
  Настоящая работа – фрагменты одного из разделов монографии «Обо всем понемногу. Косой взгляд направо», написание которой надеюсь завершить в этом году, если доживу. Предварительная публикация ее части обусловлена вынесением на обсуждение подготовленного проекта Общей части Уголовного кодекса Украины. В составе разработчиков звезды отечественной науки уголовного права, однако спорные позиции имеются. Считаю своим долгом своевременно довести их до сведения коллег.
 • Документ
  Пробація як інструмент виправлення осіб
  (СНУ ім. В. Даля, 2020) Івчук, Ю. Ю.; Івчук, М. Ю.; Нікітіна, О. В.; Ivchuk, Yu. Yu.; Ivchuk, M. Yu.; Nikitina, O. V.
  Питанню застосування покарань, не пов'язаних з ізоляцією засудженого від суспільства, у тому числі пробації, приділяється особлива увага у всьому світі. Інститут пробації має довгострокову історію становлення та розвитку в різних країнах світу та на цей час вже став невід'ємною частиною держави і соціуму, який виступає необхідним інструментом для здійснення контролю, нагляду, реабілітації та соціалізації правопорушників, сприяє реінтеграції правопорушника в суспільство. Разом з тим, інститут пробації є важливим фактором в запобіганні рецидиву та мінімізує витрати для держави, необхідні для утримання осіб в пенітенціарних установах. У порівнянні із зарубіжними країнами, дляУкраїни інститут пробації є відносно новим явищем, якому сприяли світовий та європейський досвід і стандарти, основою яких є розвиток використання санкцій та заходів, виконання яких не пов'язане з позбавленням волі, метою яких є забезпечення принципу гуманізму як невід’ємної складової нової кримінально-виконавчої політики держави.