Методичні вказівки до контрольних завдань з дисципліни «Автотехнічна експертиза» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт»)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

СНУ ім. В. Даля

Abstract

Description

Методичні вказівки розроблені на основі програми вивчення дисципліни «Автотехнічна експертиза» і покликані допомогти студентам навчитися засобам та прийомам раціонального проектування технологій забезпечення безпеки руху транспортних потоків на автомобільних шляхах; засвоїти методики проведення розрахунків типових операцій з оформленням відповідної документації з урахуванням вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності. Методичні матеріали розраховані на студентів вищих навчальних закладів.

Keywords

Citation

Методичні вказівки до контрольних завдань з дисципліни «Автотехнічна експертиза» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт») [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. Є. В. Полупан, С. І. Шевченко. – Електронні текстові дані. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2022. – 22 с.