Методичні вказівки до контрольних завдань з дисципліни «Автотехнічна експертиза» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт»)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Опис
Методичні вказівки розроблені на основі програми вивчення дисципліни «Автотехнічна експертиза» і покликані допомогти студентам навчитися засобам та прийомам раціонального проектування технологій забезпечення безпеки руху транспортних потоків на автомобільних шляхах; засвоїти методики проведення розрахунків типових операцій з оформленням відповідної документації з урахуванням вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності. Методичні матеріали розраховані на студентів вищих навчальних закладів.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Методичні вказівки до контрольних завдань з дисципліни «Автотехнічна експертиза» (для здобувачів вищої освіти спеціальності 274 «Автомобільний транспорт») [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. Є. В. Полупан, С. І. Шевченко. – Електронні текстові дані. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2022. – 22 с.