Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Сертифікація та ліцензування на автомобільному транспорті» (для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт»)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Опис
Методичні вказівки розроблені на основі програми вивчення дисципліни «Сертифікація та ліцензування на автомобільному транспорті» і покликані допомогти студентам глибше засвоїти теоретичний матеріал. Наведені теоретичні відомості поглиблюють вивчення принципів сертифікації та ліцензування на автомобільному транспорті. Наведені методики дозволяють студентам набути вміння та практичні навики у питаннях сертифікації та ліцензування на автомобільному транспорті.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни «Сертифікація та ліцензування на автомобільному транспорті» (для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт») [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. Є. В. Полупан, С. І. Шевченко. – Електронні текстові дані. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2022. – 158 с.