Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи перекладознавства» (для здобувачів вищої освіти І курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. А. Ю. Бовт ; [вид. 2-ге]. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2023. – 24 с.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Опис
Методичні вказівки містять практичні завдання за дев’ятьма темами з основ перекладознавства, які мають на меті відпрацювати та закріпити навички, отримані в процесі лекційних занять та теоретичної підготовки. Матеріали розраховані на здобувачів закладів вищої освіти.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи перекладознавства» (для здобувачів вищої освіти І курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 035 «Філологія» спеціалізації 035.041 «Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. А. Ю. Бовт ; [вид. 2-ге]. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2023. – 24 с.