Методичні вказівки до виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Теорія та історія права» (для студентів освітньої програми «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право»

Abstract

Description

Зазначені основні вимоги до написання курсових робіт з дисципліни «Теорія та історія права» для студентів освітньої програми «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання спеціальності 081 «Право». Надано рекомендації щодо розділів роботи, наведені дані, необхідні для правильного оформлення тексту курсових робіт. Методичні вказівки містять зразки оформлення титульного аркуша, завдання на курсову роботу, відгуку керівника, змісту роботи та списку використаної літератури.

Keywords

Citation

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з навчальної дисципліни «Теорія та історія права» (для студентів освітньої програми «Право» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 081 «Право» [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. : О. С. Арсентьєва, М. І. Антоненко, Л. В. Котова, Б. Г. Розовський. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2023. – 35 с.