Садово-паркове та ландшафтне будівництво від А до Я. Частина 1

Abstract

У навчальному посібнику представлена інформація, що охоплює історію садово-паркового мистецтва, прийоми і принципи садово-паркового та ландшафтного проектування, характеристики основних рослинних компонентів ландшафту, біологічні особливості видів деревних і трав'янистих рослин, що використовуються. Навчальний посібник ілюстровано кольоровими рисунками і фотографіями. Навчальний посібник призначений для фахівців, студентів вищих навчальних закладів, слухачів курсів при вивченні теоретичних основ садово-паркового та ландшафтного будівництва, для розуміння і вільного оперування спеціальними термінами і поняттями. The training manual contains information covering the history of landscape gardening art, the technique and principles of landscape gardening and landscape design, the characteristics of the main plant components of the landscape, the biological characteristics of the species used by woody and herbaceous plants. The manual is illustrated with color drawings and photographs. The manual is intended for specialists, students of higher educational institutions, students of courses on the study of the theoretical foundations of landscape gardening and landscape construction; targeted for understanding and free use of special terms and concepts.

Description

Keywords

Citation

Садово-паркове та ландшафтне будівництво від А до Я. Частина 1 : навч. посіб. / уклад. : Білошицька Н. І., Татарченко Г. О., Білошицький М. В., Уваров П. Є. – Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. – 204 с. : іл. 526, табл. 2, бібліогр. : 40 найм. - ISBN 978-617-11-0139-5.