Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Адвокатура та нотаріат України» для студентів заочного відділення, які навчаються за спеціальністю 081 «Право» за освітньо-професійної програми «Право»

Abstract

Description

Keywords

Citation

Методичні вказівки для виконання контрольних робіт з дисципліни «Адвокатура та нотаріат України» для студентів заочного відділення, які навчаються за спеціальністю 081 «Право» за освітньо-професійної програми «Право». Уклад. : Л.М. Загоруй, Л.В. Котова, Б.Г. Розовський. Київ: вид- во Східноукр. нац. ун-та ім. В. Даля, 2023. 36 с.