Технологія зв'язаного нітрогену. Синтез п’ятиоксиду динітрогену

Abstract

Навчальний посібник присвячений питанням теорії і практики отримання п'ятиоксиду динітрогену і складних нітруючих сумішей, як одного з перспективних напрямів розвитку азотної промисловості. Видання розраховане на здобувачів вищої освіти спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія». Книга може бути корисною для молодих вчених, наукових співробітників й працівників підприємств та організацій, які займаються проблемами отримання та використання оксидів нітрогену та нітратної кислоти в різних галузях науки і техніки.

Description

Keywords

Citation

Технологія зв'язаного нітрогену. Синтез п’ятиоксиду динітрогену : навч. посіб. / В. Г. Созонтов, Г. І. Гринь, М. В. Кошовець та ін. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019. – 256 с. : 72 рис., 71 табл., бібліогр. 262 назв. - ISBN 978-617-11-0121-0. DOI: https:// doi.org/10.33216/TutorialSNU(978-617-11-0121-0)-2019-256