Забезпечення сталого розвитку регіону : економічні, управлінські, правові та інформаційно-технічні аспекти

Анотація
У монографії представлені результати актуальних міждисциплінарних та галузевих досліджень різноаспектного забезпечення сталого розвитку регіону. Розглянуті теоретичні та практичні проблеми збалансованого і прогресивного функціонування територіальних утворень, визначені важливі чинники та актуальні напрями їх трансформації. Монографія призначена для наукових працівників, фахівців державних органів місцевого і промислового управління, керівників і спеціалістів підприємств, викладачів, аспірантів і студентів вищих навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться питаннями сталого розвитку регіону.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Забезпечення сталого розвитку регіону : економічні, управлінські, правові та інформаційно-технічні аспекти : колективна монографія / [П. В. Кривуля, Н. Б. Чернецька-Білецька, С. С. Штапаук та ін.] ; за заг. ред. Ю. І. Клюс., Н. В. Швець. – Сєвєродонецк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2017. – 282 с.
Зібрання