Сучасні технології в науці та освіті

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

СНУ ім. В. Даля

Abstract

У колективній монографії представлені матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології в науці та освіті», яка проходила 22-23 квітня 2021 р. в м. Сєвєродонецьк. Представлено результати актуальних досліджень за напрямами: Інновації у будівництві та архітектурі; Комп’ютерні науки, інженерія та кібербезпека; Проблеми розвитку транспорту та логістики, Сучасні проблеми матеріалознавства, фізики, електричної інженерії; Сучасні тенденції вищої освіти в умовах глобалізації; Сучасні проблеми машинобудування, хімічної інженерії, екології та екологічної безпеки. Матеріали колективної монографії можуть бути використані викладачами і науковцями вищих навчальних закладів, науково-технічними працівниками, аспірантами та студентами. Матеріали друкуються мовою оригіналу.

Description

Keywords

Citation

Сучасні технології в науці та освіті : кол. монографія / [під ред. О. Б. Целіщева (голов. ред.), Г. О. Татарченко, Г. М. Хорошун ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2021. - 318 с. : рис., табл. - Текст укр., рос. та англ. - Бібліогр. в кінці ст. DOI: https://doi.org/10.33216/MonographSNU(978-617-11- 0211-8)-2021-320