Інтегрована корпоративна звітність

Abstract

У навчальному посібнику викладено системний погляд на інтегровану корпоративну звітність в контексті концепції сталого розвитку та міжнародних стандартів. Структура навчального посібника «Інтегрована корпоративна звітність» акцентує увагу на ключових елементах та інструментах інтегрованої звітності. Розкрито еволюцію світового досвіду, сутність, фундаментальні концепції, принципи та організаційно-методичні засади інтегрованої корпоративної звітності. Висвітлено об’єкти інтегрованої звітності та методи їх оцінки. Особлива увага приділена розкриттю об’єктів інтелектуального капіталу та методів їх оцінки. Викладено інформаційне забезпечення та організацію підготовки інтегрованої звітності. Сформована система показників інтегрованої звітності та визначено критерії оцінки їх суттєвості і якості. Висвітлено ключові аспекти верифікації інтегрованої звітності. Розкрито вимоги до формування аналітичної інформації та викладено підходи до аналізу економічного потенціалу і прогнозування сталого розвитку підприємств на основі їх стратегічної вартості. Призначено для керівників і фахівців підприємств у сфері фінансового управління, бухгалтерського обліку, аудиту, наукових працівників, викладачів, аспірантів та студентів економічних спеціальностей вузів.

Description

Keywords

Citation

Інтегрована корпоративна звітність : навч. посіб. / Р. О. Костирко, Л. А. Костирко, О. Е. Лубенченко, Е. В. Чернодубова ; 2-ге вид., перероб. і доп. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 304 с.