Економічна діагностика

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Аграр Медиа Груп
Анотація
У навчальному посібнику розкриваються теоретичні основи та практичні питання економічної діагностики підприємства. Матеріал посібника згруповано за темами курсу з визначенням ключових термінів і змістових питань теми, наданням прикладів розв’язування практичних завдань, завдань для розв’язування, питань для обговорення, питань для самоперевірки знань, переліку тем для доповідей та рефератів. Представлений навчальний посібник призначений для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліну «Економічна діагностика» або споріднені дисципліни. Робота з матеріалом навчального посібника сприятиме кращому засвоєнню теоретичних положень дисципліни, систематизації та закріпленню набутих знань, умінь і навичок, у тому числі при самостійній підготовці. Посібник є корисним для викладачів, фахівців з економіки та широкого кола читачів, що цікавляться питаннями діяльності підприємства.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Атюшкіна В. В. Економічна діагностика : навч. посіб. / В. В. Атюшкіна, Я. В. Бурко, Р. А. Галгаш. — К. : Аграр Медиа Груп, 2018. — 234 с.