Параметрическое моделирование конструкций металлорежущих станков и инструментов

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Навчальний посібник містить відомості про методи та процедури параметричного моделювання конструкцій металорізальних верстатів та інструментів. Використання механізмів параметризації націлене ефективне вирішення завдань конструювання верстатів та його компонентів в многовариантном режимі. Запропоновано методики оперативного вирішення проблем процесу проектування зі зворотними інформаційними потоками (реінженіринг), коли набір параметричних моделей реалізує ефективне наближення до найкращого проектного варіанту верстата та його інструментального забезпечення. На основі модуля АРМ Graph розроблені докладні алгоритми побудови параметричних моделей компоновок верстатів, формоутворювальних вузлів та уніфікованих елементів різального інструменту.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Кроль О. С. Параметрическое моделирование конструкций металлорежущих станков и инструментов : учебное пособие / О. С. Кроль. – Северодонецк : изд-во ВНУ им. В. Даля, 2015. – 128 с. : табл. 18, рис. 70, библиогр. назв. 40.