Навчально-методичні матеріали (КМПМ)

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 2 з 2
 • Документ
  Параметрическое моделирование конструкций металлорежущих станков и инструментов
  (СНУ ім. В. Даля, 2015) Кроль, О. С.
  Навчальний посібник містить відомості про методи та процедури параметричного моделювання конструкцій металорізальних верстатів та інструментів. Використання механізмів параметризації націлене ефективне вирішення завдань конструювання верстатів та його компонентів в многовариантном режимі. Запропоновано методики оперативного вирішення проблем процесу проектування зі зворотними інформаційними потоками (реінженіринг), коли набір параметричних моделей реалізує ефективне наближення до найкращого проектного варіанту верстата та його інструментального забезпечення. На основі модуля АРМ Graph розроблені докладні алгоритми побудови параметричних моделей компоновок верстатів, формоутворювальних вузлів та уніфікованих елементів різального інструменту.
 • Документ
  Триботехніка і надійність машин
  (СНУ ім. В. Даля, 2021) Харламов, Ю. О.; Романченко, О. В.; Соколов, В. І.; Кроль, О. С.; Єпіфанова, О. В.
  У навчальному посібнику розглянуті основні проблеми надійності машин і верстатів, що виникають на етапах проектування, виготовлення та експлуатації. Докладно описані показники надійності та особливості їх вибору для оцінки надійності верстатів. Коротко викладені основні відомості про тертя, зношування і змащення. Представлені відомості про геометрію поверхонь деталей і контактну взаємодію деталей, що сполучаються. Розглянута природа зовнішнього тертя та основних видів зношування у верстатах. Докладно розглянуті питання забезпечення надійності металорізальних верстатів на етапах проектування, виготовлення та експлуатації. Навчальний посібник призначений для студентів, що навчаються за спеціальностями «Прикладна механіка» і «Галузеве машинобудування», а також може бути використаний інженерно – технічними працівниками підприємств.