Сучасні технології в науці та освіті : матеріали Третьої Міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя СНУ ім. В. Даля, 27-28 лют. 2020 р., м. Сєвєродонецьк : у 2-х ч. Ч. 1

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

СНУ ім. В. Даля

Abstract

Description

У збірнику представлені матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології в науці та освіті», яка проходила з 27 по 28 лютого 2020 р. в м. Сєвєродонецьк. Представлено актуальні дослідження за напрямами: Інновації у будівництві та архітектурі; Комп’ютерні науки, інженерія та кібербезпека; Проблеми розвитку транспорту та логістики, Сучасні проблеми матеріалознавства, фізики, електричної інженерії; Сучасні тенденції вищої освіти в умовах глобалізації; Сучасні проблеми машинобудування, хімічної інженерії, екології та екологічної безпеки. Матеріали збірника можуть бути використані викладачами і науковцями вищих навчальних закладів, науково-технічними працівниками, аспірантами та студентами. Матеріали в збірнику друкуються мовою оригіналу.

Keywords

Citation

Сучасні технології в науці та освіті : матеріали Третьої Міжнар. наук.-практ. конф. до 100-річчя СНУ ім. В. Даля, 27-28 лют. 2020 р., м. Сєвєродонецьк : у 2-х ч. Ч. 1 / [ред. кол. : Рязанцев О. (гол. ред.), Татарченко Г., Хорошун Г. [та ін.]] ; М-во освіти і науки України, СНУ ім. В. Даля, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. (Україна), Фонд підтримки буд. галузі (Німеччина) [та ін.]. – Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. – 188 с. – Парал. тит. арк. англ. DOI: https://doi.org/10.33216/ConferenceMaterialsSNU(978-617-11-0162-3)-1-2020-188