Методичні вказівки до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Автотехнічна експертиза» для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» денної і заочної форм навчання

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Методичні вказівки до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Автотехнічна експертиза» для студентів спеціальності 274 «Автомобільний транспорт» денної і заочної форм навчання [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. Є. В. Полупан. – Електронні текстові дані. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2022. - 95 с.