Автотехнічна експертиза (методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисципліни для студентів спеціальності "Автомобілі та автомобільне господарство")

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2022
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Опис
У методичних вказівках до самостійної роботи розглянуті питання проведення автотехнічної експертизи, спрямованої на забезпечення безпеки руху транспортних потоків на автомобільних дорогах і в містах. Методичні вказівки розроблені і покликані допомогти студентам самостійно вивчити курс з дисципліни " Автотехнічна експертиза " і навчитися засобам та прийомам раціонального проектування технологій забезпечення безпеки руху транспортних потоків на автомобільних шляхах; засвоїти методики проведення розрахунків типових операцій з оформленням відповідної документації з урахуванням вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності. Методичні вказівки включають загальну методику вивчення курсу, рекомендовану літературу, пояснення до досліджуваного матеріалу, контрольні питання для самоперевірки.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Автотехнічна експертиза (методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисципліни для студентів спеціальності "Автомобілі та автомобільне господарство") [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. Є. В. Полупан, С. І. Шевченко. – Електронні текстові дані. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2022. – 20 с.