Автотехнічна експертиза (методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисципліни для студентів спеціальності "Автомобілі та автомобільне господарство")

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

СНУ ім. В. Даля

Abstract

Description

У методичних вказівках до самостійної роботи розглянуті питання проведення автотехнічної експертизи, спрямованої на забезпечення безпеки руху транспортних потоків на автомобільних дорогах і в містах. Методичні вказівки розроблені і покликані допомогти студентам самостійно вивчити курс з дисципліни " Автотехнічна експертиза " і навчитися засобам та прийомам раціонального проектування технологій забезпечення безпеки руху транспортних потоків на автомобільних шляхах; засвоїти методики проведення розрахунків типових операцій з оформленням відповідної документації з урахуванням вимог охорони праці та безпеки життєдіяльності. Методичні вказівки включають загальну методику вивчення курсу, рекомендовану літературу, пояснення до досліджуваного матеріалу, контрольні питання для самоперевірки.

Keywords

Citation

Автотехнічна експертиза (методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення дисципліни для студентів спеціальності "Автомобілі та автомобільне господарство") [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. Є. В. Полупан, С. І. Шевченко. – Електронні текстові дані. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2022. – 20 с.