Методичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу «Цивільне та сімейне право» для студентів денної та заочної форми навчання (перший (бакалаврський) рівень галузь знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право»)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

СНУ ім. В. Даля

Abstract

Description

Keywords

Citation

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу «Цивільне та сімейне право» для студентів денної та заочної форми навчання (перший (бакалаврський) рівень галузь знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право») [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. : Г. А. Капліна, В. І. Гніденко. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2023. – 24 с.