Методичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу «Цивільне та сімейне право» для студентів денної та заочної форми навчання (перший (бакалаврський) рівень галузь знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право»)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Методичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу «Цивільне та сімейне право» для студентів денної та заочної форми навчання (перший (бакалаврський) рівень галузь знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право») [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. : Г. А. Капліна, В. І. Гніденко. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2023. – 24 с.