Конспект лекцій з дисципліни «Адаптація національного законодавства до вимог сталого розвитку» (для здобувачів третього (докторського) рівня вищої освіти денної та заочної (дистанційної) форм навчання спеціальності 081 «Право»)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

СНУ ім. В. Даля

Abstract

Description

Конспект лекцій містить систематизований тезисний нормативний матеріал з навчальної дисципліни «Адаптація національного законодавства до вимог сталого розвитку». У темах конспекту лекцій викладені питання: прогнозів щодо формування єдиної для цивілізаційного права методології розробки правових понять та уявлень; правомочності Ради безпеки ООН, ВОТ, ЄС у формуванні наднаціонального права; шляхів розвитку цивілізаційного права як передумова зародження концепцій забезпечення сталого розвитку; соціально-економічних перспектив сталого розвитку України; впливу цивілістики на підвищення ефективності приватного права; організаційно-правових завдань адаптації корпоративного права; правового супроводу реформи адміністративних послуг в Україні; розвитку саморегулівних організацій; екологізації господарського законодавства; розвитку трудового права ЄС та ін. У лекціях систематизовано кращий зарубіжний досвід реалізації вимог сталого розвитку. Кожна тема конспекту лекцій включає: кількість годин, відведених на тему лекції, план тематичного матеріалу лекції, перелік ключових термінів за темою лекції, текст тематичного матеріалу лекції, питання для самоперевірки та самоконтролю за тематичним матеріалом лекції, список літератури за темою лекції. Конспект лекцій розроблений для здобувачів вищої освіти юридичного факультету СНУ ім. В. Даля.

Keywords

Citation

Конспект лекцій з дисципліни «Адаптація національного законодавства до вимог сталого розвитку» (для здобувачів третього (докторського) рівня вищої освіти денної та заочної (дистанційної) форм навчання спеціальності 081 «Право») [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. О. В. Шаповалова. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2023. – 125 с.