Конспект лекцій з дисципліни «Техніко-економічне забезпечення транспортних процесів» (для здобувачів, які навчаються за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)», для усіх форм навчання)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2021
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Опис
Розглянуто предмет і завдання транспортної галузі, планування експлуатаційних витрат на залізницях, вплив обсягу перевезень і умов роботи на собівартість перевезень, методику розрахунку нормативів поточних витрат, пов'язаних з окремими видами експлуатаційної роботи. Наведені основні теоретичні матеріали за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)», для здобувачів усіх форм навчання.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Конспект лекцій з дисципліни «Техніко-економічне забезпечення транспортних процесів» (для здобувачів, які навчаються за спеціальністю 275 «Транспортні технології (за видами)», для усіх форм навчання) [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. І. О. Баранов. – Електронні текстові дані. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2021. – 148 с.