Конспект лекцій з дисципліни «Розробка докторського проєкту» (для здобувачів третього (докторського) рівня вищої освіти денної та заочної (дистанційної) форм навчання спеціальності 081 «Право»). Частина І

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

СНУ ім. В. Даля

Abstract

Description

Конспект лекцій містить систематизований тезисний нормативний матеріал з навчальної дисципліни «Розробка докторського проєкту». У темах конспекту лекцій викладені питання концептуальних засад підготовки здобувачів ступеня вищої освіти доктора філософії. Розтлумачено принципові засади організації підготовки доктора філософії та концепція PhD програми докторської підготовки. Кожна тема конспекту лекцій включає: кількість годин, відведених на тему лекції, план тематичного матеріалу лекції, перелік ключових термінів за темою лекції, текст тематичного матеріалу лекції, питання для самоперевірки та самоконтролю за тематичним матеріалом лекції, список літератури за кожною темою лекції. Конспект лекцій розроблений для здобувачів вищої освіти третього (докторського) рівня вищої освіти галузі знань 08 «Право» спеціальності 081 «Право».

Keywords

Citation

Конспект лекцій з дисципліни «Розробка докторського проєкту» (для здобувачів третього (докторського) рівня вищої освіти денної та заочної (дистанційної) форм навчання спеціальності 081 «Право»). Частина І. [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. О. В. Шаповалова. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2023. – 83 с.