Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики й формування звіту (для здобувачів денної та заочної форми навчання спеціальності 075 «Маркетинг» освітнього рівня бакалавр) [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. : І. М. Сафронська, О. О. Хандій, Є. А. Івченко. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2023. – 37 с.

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2023
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
Опис
Методичні рекомендації містять загальні положення про організацію про-ходження переддипломної практики, її керівництво, структуру звіту, вимоги до складання звіту з переддипломної практики, порядок його захисту та критерії оці-нювання захисту звіту. Матеріали розраховані на здобувачів закладів вищої освіти та керівників переддипломної практики.
Ключові слова
Бібліографічний опис
Методичні рекомендації до проходження переддипломної практики й формування звіту (для здобувачів денної та заочної форми навчання спеціальності 075 «Маркетинг» освітнього рівня бакалавр) [Електронний ресурс] / СНУ ім. В. Даля ; уклад. : І. М. Сафронська, О. О. Хандій, Є. А. Івченко. – Електронні текстові дані. – Київ : СНУ ім. В. Даля, 2023. – 37 с.