Методичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу «Юридична аргументація та права людини» (для студентів спеціальності 081 «Право»)

Abstract

Description

Keywords

Citation

Методичні вказівки до виконання курсових робіт з курсу «Юридична аргументація та права людини» (для студентів спеціальності 081 «Право») / Уклад. : Л.В. Котова, О.С. Арсентьєва, Б.Г. Розовський, Ю.Ю. Івчук, В.М. Андріїв та ін. – Київ: Вид-во Східноукр. нац. ун-ту ім. В. Даля, 2023. – 39 с.