Підручники

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 3 of 3
 • Item
  Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища
  (СНУ ім. В. Даля, 2019) Гринь, Г. І.; Мохонько, В. І.; Суворін, О. В.; Кузнєцов, П. В.; Гринь, С. О.; Ожередова, М. А.; Кошовець, М. В.; Зубцов, Є. І.; Пономарьов, В. О.; Кравченко, І. В.; Азаров, М. І.
  У підручнику викладено форми та методи оцінки якості навколишнього середовища, розглянуто комплексний підхід у проведенні моніторингових досліджень за станом довкілля, додаються існуючі нормативи якості довкілля України, наведено методи дослідження параметрів повітря, води та ґрунту, розглянуто прилади і пристрої, які використовуються для цих досліджень. Призначено для здобувачів вищої освіти екологічних спеціальностей вищих навчальних закладів, керівникам та співробітникам підприємств, установ, організацій, активістам охорони довкілля.
 • Item
  Надійність і діагностика електрообладнання
  (СНУ ім. В. Даля, 2016) Губаревич, О. В.
  Містить основні базові відомості про надійність електричних машин та апаратів, а також про діагностування у сполученні з прогнозуванням технічного стану електрообладнання стосовно до кожного виду електричних машин. Наведені приклади рішення завдань за розрахунком надійності, а також завдання для самостійного вирішення та контрольні питання по розділах. Для студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка", що навчаються за спеціалізаціями "Електричні машини та апарати", "Електропобутова техніка" і "Електротехнічні системи електроспоживання", також може бути корисним молодим викладачам цих спеціальностей та фахівцям народного господарства у галузі електромеханіки.
 • Item
  Комп’ютерні системи автоматизації технологічних процесів виробництва аміачної селітри
  (СНУ ім. В. Даля, 2020) Стенцель, Й. І.; Проказа, О. І.; Літвінов, К. А.; Кузнецова, О. В.
  У підручнику наводяться принципи автоматизації технологічних процесів виробництва аміачної селітри на основі комп’ютерних технологій. Розглядаються системи автоматичного регулювання та контролю технологічних параметрів, а також сигналізації і блокувань. Описується загальна структура комп’ютерної системи автоматизації виробництва аміачної селітри, її особливості та робоче місце оператора. Приводяться технічні засоби побудови такої системи та принципи надання інформації. Розрахований на студентів спеціальності 151 — Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, а також на студентів хіміко-технологічних спеціальностей і спеціалістів з проєктування та експлуатації комп'ютерних систем автоматизації виробництва аміачної селітри.