Комп’ютерні системи автоматизації технологічних процесів виробництва аміачної селітри

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2020
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
СНУ ім. В. Даля
Анотація
У підручнику наводяться принципи автоматизації технологічних процесів виробництва аміачної селітри на основі комп’ютерних технологій. Розглядаються системи автоматичного регулювання та контролю технологічних параметрів, а також сигналізації і блокувань. Описується загальна структура комп’ютерної системи автоматизації виробництва аміачної селітри, її особливості та робоче місце оператора. Приводяться технічні засоби побудови такої системи та принципи надання інформації. Розрахований на студентів спеціальності 151 — Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, а також на студентів хіміко-технологічних спеціальностей і спеціалістів з проєктування та експлуатації комп'ютерних систем автоматизації виробництва аміачної селітри.
Опис
Ключові слова
Бібліографічний опис
Комп’ютерні системи автоматизації технологічних процесів виробництва аміачної селітри : підруч. / Й. І. Стенцель, О. І. Проказа, К. А. Літвінов, О. В. Кузнецова ; під ред. проф. Й. І. Стенцеля. — Сєвєродонецьк : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2020. — 388 с. : 169 іл., табл. 24.