Конспект лекцій з дисципліни «Просторове планування». Частина 2 (для здобувачів вищої освіти спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія)

Abstract

Description

Keywords

Citation

Конспект лекцій з дисципліни «Просторове планування». Частина 2 (для здобувачів вищої освіти спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія) / уклад. : Білошицька Н. І., Татарченко Г. О., Білошицький М. В. – Київ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2024. – 195 с.